app casino uy tín-app casino khuyến mãi

450.000.000 

Robot ROB-04 tích hợp các tính năng di chuyển: TIẾN/LÙI – ĐI NGANG – ĐI CHÉO – QUAY TẠI CHỖ.
Sử dụng ROB-04 làm tăng 30-40% số lượng xe trên cùng diện tích bãi đỗ/tầng hầm hoặc đưa ôtô di chuyển vào nhà trong ngõ hẹp.

app casino uy tín-app casino khuyến mãi

SÁNG CHẾ ĐỘC QUYỀN

{关键字}

Bằng sáng chế

{关键字}

Chương trình Nhà Sáng chếvới ROB02

{关键字}

Cúp chương trình Nhà Sáng chế

app casino uy tín-app casino khuyến mãi

TÍNH NĂNG ROB

Robot ROB-04 tích hợp các tính năng di chuyển: TIẾN/LÙI – ĐI NGANG – ĐI CHÉO – QUAY TẠI CHỖ.
Sử dụng ROB-04 làm tăng 30-40% số lượng xe trên cùng diện tích bãi đỗ/tầng hầm hoặc đưa ôtô di chuyển vào nhà trong ngõ hẹp.

{关键字}

app casino uy tín-app casino khuyến mãi

CLIP MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG